Launch in new window

caru - KEEP IT UP

You are here

Kīwaha o te Wiki

​Ngā Tauira Māori Kīwaha o te Wiki - The University of Auckland Māori Students Association Saying of the Week
Learn new phrases weekly with Ngā Tauira Māori
 

Kīwaha o te Wiki: Ngā tairo a kupe / The struggle is real

Kīwaha o te Wiki: Ngā tairo a kupe / The struggle is real Kīwaha o te Wiki: Ngā tairo a kupe / The struggle is real, 925.88 KB
Tue 14 May 2019

Ngā tairo a kupe / The struggle is real

Kīwaha o te Wiki: Āmiki rawa tēnā / Too much information

Kīwaha o te Wiki: Āmiki rawa tēnā / Too much information Kīwaha o te Wiki: Āmiki rawa tēnā / Too much information, 981.39 KB
Tue 7 May 2019

Āmiki rawa tēnā / Too much information

Kīwaha o te Wiki: Mea rawa ake / Nek minnit

Kīwaha o te Wiki: Mea rawa ake / Nek minnit Kīwaha o te Wiki: Mea rawa ake / Nek minnit, 852.41 KB
Fri 3 May 2019

Kīwaha o te Wiki: Mea rawa ake / Nek minnit

Kīwaha o te Wiki: Nā kawe kōrero te ki! / A little birdy told me!

Kīwaha o te Wiki: Nā kawe kōrero te ki! / A little birdy told me! Kīwaha o te Wiki: Nā kawe kōrero te ki! / A little birdy told me!, 1.09 MB
Mon 1 Apr 2019

Nā kawe kōrero te ki! / A little birdy told me!

Kīwaha o te Wiki: Ao noa, pō noa!

Kīwaha o te Wiki: Ao noa, pō noa! Kīwaha o te Wiki: Ao noa, pō noa! , 1.09 MB
Mon 22 Oct 2018

Ao noa, pō noa! / 24/7!

Kīwaha o te Wiki: Hoea tō waka!

Kīwaha o te Wiki: Hoea tō waka! Kīwaha o te Wiki: Hoea tō waka!, 1.04 MB
Mon 15 Oct 2018

Hoea tō waka! / Go for it!

 

Kīwaha o te Wiki: I wāu nei hoki!

Kīwaha o te Wiki: I wāu nei hoki! Kīwaha o te Wiki: I wāu nei hoki!, 871.19 KB
Mon 8 Oct 2018

I wāu nei hoki! / Aww, you poor thing!

 

Kīwaha o te Wiki: Kei tua o tāwauwau!

Kīwaha o te Wiki: Kei tua o tāwauwau! Kīwaha o te Wiki: Kei tua o tāwauwau!, 1.11 MB
Mon 24 Sep 2018

Kei tua o tāwauwau! / Away with the fairies!

Kīwaha o te Wiki: Kāhore he aha tahi!

Kīwaha o te Wiki: Kāhore he aha tahi! Kīwaha o te Wiki: Kāhore he aha tahi!, 905.48 KB
Mon 17 Sep 2018

Kāhore he aha tahi! / It makes no difference!

 

Kīwaha o te Wiki: Kua taka te kapa!

Kīwaha o te Wiki: Kua taka te kapa! Kīwaha o te Wiki: Kua taka te kapa! , 436.9 KB
Mon 20 Aug 2018

Kua taka te kapa! / I understand now!